Bewijs & Rapportage

Elk recherche onderzoek gaat om het vergaren van bewijs, het gaat daarbij om objectieve waarheidsvinding.

Wanneer u LECTA Bedrijfsrecherche inschakelt, krijgt u de onderzoeksresultaten verwerkt in een rapportage.
Op basis van de rapportage kunt u zelf bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.
Zo kunt u de betrokkene in kennis stellen van de verzamelde informatie of een juridische procedure starten.

De rapportage is zo opgesteld dat deze kan worden gebruikt in een strafrechtelijke of civiele procedure.
Bijvoorbeeld als ondersteuning in een ontslagprocedure.

Indien gewenst door onze opdrachtgever kunnen wij als getuige worden opgeroepen bij de rechtbank.