Vertrouwelijkheid

Op particuliere recherchebureaus is de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) van toepassing.

Al onze medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zij worden elke 3 jaar opnieuw gescreend door Politie en Justitie.

Uiteraard gaan wij uiterst vertrouwelijk om met informatie die u verstrekt en met de informatie die wordt verkregen uit het onderzoek.

LECTA Bedrijfsrecherche is als recherchebureau bij ministeriële regeling verplicht de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus te volgen.