Verzuim Onderzoek
LECTA Bedrijfsrecherche schakelt u in als u twijfelt over de melding van of over een medewerker bij verzuim.
Bij een verzuimonderzoek kennen wij een aantal vormen, namelijk specifiek onderzoek naar mogelijk onterecht ziekteverzuim of een onderzoek in de breedste zin van werkverzuim.
Ongeoorloofd of onrechtmatig verzuim is een vorm van fraude die voor u vaak lastig in te schatten is.

Onterecht Ziekteverzuim, hoe pakt u deze vorm van fraude aan?
“Een medewerker heeft zich ziek gemeld of is bezig met een moeizaam vorderend re-integratie traject”.
Vervolgens ontvangt u vanuit de zakelijk en of privé omgeving van de zieke medewerker een aantal tegenstrijdige signalen over de zieke. De medewerker lijkt zich daarbij in strijd met het opgegeven ziektebeeld te gedragen.
Voorbeelden van veel voorkomende signalen over deze “zieke” medewerker:
– De medewerker geeft aan niet of niet volledig (re-integreert) te kunnen werken, maar wordt wel aan het werk gezien bij iemand anders.
– De medewerker geeft aan niet te kunnen deelnemen als bestuurder in het verkeer, maar wordt toch gezien als bestuurder van een voertuig.
– De medewerker geeft aan zijn lichaam niet te kunnen of te mogen belasten, maar verricht zwaar werk elders.
– De medewerker laat op Social Media een heel ander beeld van zichzelf zien en lijkt blakend van gezondheid allerlei leuke activiteiten te kunnen ondernemen.
– De medewerker verzuimt veel werk door afspraken ten behoeve van herstel, maar bestaan die afspraken wel echt?
– De ziekmeldingen zijn regelmatig of op vaste dagen.
– De ziekmeldingen zijn van korte duur.
Ongetwijfeld vraagt u zich nu af: “Is deze medewerker nu wel of niet ziek? Is het verzuim terecht? Zo niet, hoe kan ik dat dan gaan bewijzen”?
LECTA Bedrijfsrecherche kan het gedrag van de zieke medewerker voor u controleren en de eerder ontvangen signalen nader voor u onderzoeken en voorzien van bewijzen.

Wij adviseren u graag, hoe een ziekteverzuim onderzoek goed kunt laten verlopen. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met u en eventueel een advocaat Arbeidsrecht.
Naast ziekteverzuim spelen er vaak vele vormen van verzuimfraude op de werkvloer. De medewerker is niet ziek maar verzuimt te werken.
Dit werkverzuim valt bijvoorbeeld collega’s, leidinggevende of klanten van u op.
Zij melden dit bij u en u begint zich af te vragen: “Is deze medewerker wel voor mij aan het werk, of is hij alleen maar aanwezig”?
Voorbeelden van veel voorkomende signalen werkverzuim:
– De medewerker is steeds kortdurend ziek.
– Verzuimt regelmatig voor onduidelijke afspraken zijn werk.
– Voert de opgedragen werkzaamheden slordig, slecht of te laat uit.
– Komt regelmatig te laat op het werk of is bijna altijd te vroeg weg.
– Krijgt veel telefoon, maar voert die gesprekken altijd buiten het gehoor van collega’s.
– Biedt bij uw klanten ook zijn eigen handel aan.
– Agenda van medewerker klopt niet met na-gebelde klanten of afspraken, rittenstaten, parkeerboetes, snelheidsovertredingen etc.

Herkent u deze signalen uit de meldingen? Dan kan er inderdaad sprake zijn van een medewerker met ongeoorloofde nevenactiviteiten tijdens werktijd.
Laat welke vorm van fraude in uw bedrijf altijd aanpakken, schakel daarvoor direct LECTA in en laat een onderzoek uitvoeren. Door snel te handelen, pakt u verzuimfraude aan en beperkt u de schade.
LECTA onderzoekt verzuimfraude met behulp van onder andere Deskresearch, ICT onderzoek en observaties. Onze observatieteams volgen de medewerker gedurende een dagdeel, een hele dag of voor meerdere dagen. Tijdens een observatie opdracht maken wij gebruik van speciale observatievoertuigen.
Wilt u meer weten over hoe LECTA verzuimfraude in het algemeen of bij ziekte voor u gaat aanpakken?
Bel dan LECTA Bedrijfsrecherche voor verder advies of maak direct een afspraak op 085 0471003.
Weet in ieder geval dat de rechercheurs van LECTA de door u gezochte expertise en onafhankelijkheid bezitten om frauduleus verzuim voor u op te lossen.

Direct  Contact?

Bel ons op 085 0471003

Wij informeren u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden.