Alcohol & Drugs Testen Personeel

LECTA Bedrijfsrecherche schakelt u in omdat u twijfelt of medewerkers tijdens het werk niet onder invloed zijn van alcohol of drugs.
Want werk en onder invloed zijn gaan niet samen. Bovenmatig gebruik van alcohol en drugs veroorzaakt economische schade door verzuim, ongevallen, fouten en een verslechterde werksfeer, kortom door disfunctioneren.

Het al dan niet onder invloed zijn van een medewerker is voor u vaak lastig in te schatten.
Bij vermoeden van het onder invloed zijn van drank of drugs, kunt u een werknemer een onafhankelijke test aanbieden, of u besluit steekproefsgewijs routinecontroles af te laten nemen onder uw medewerkers.

Wij adviseren u graag hoe u een alcohol & drugscontrole onder uw medewerkers goed kunt laten verlopen.

Wilt u personeel op drank of drugs testen?
Laat dit dan door de bedrijfsrechercheurs van LECTA uitvoeren.
Zij hebben de door u gezochte expertise en de technische middelen om ongeoorloofd alcohol & drugsgebruik van personeel voor u aan te tonen.

Direct  Contact?

Bel ons op 085 0471003

Wij informeren u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden.