Verzuim Onderzoek

LECTA Bedrijfsrecherche schakelt u in omdat u bij een van uw medewerkers een vermoeden heeft van werkverzuim of ziekteverzuim.

Fraude, zoals werkverzuim of ziekteverzuim ook zijn, ontstaan namelijk niet omdat er een gelegenheid tot frauderen is.
Deze specifieke vormen van fraude ontstaan wel omdat een medewerker zich genoodzaakt voelt om middels verzuim van de gelegenheid gebruik te maken.

Door een verzuim onderzoek in te stellen, krijgt u een goed beeld van de gedragingen van de medewerker gedurende de gestelde werktijd of tijdens ziekteverzuim.

Na een dergelijk onderzoek weet u direct of uw medewerker zich ook echt gedraagt zoals afgesproken.
Zo niet, dan kunt u een aantal vervolgstappen nemen. Zoals betrokkene interviewen, aangifte doen of een ontslagprocedure starten.

Direct  Contact?

Bel ons op 085 0471003

Wij informeren u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden.