Verzuim Onderzoek

LECTA Bedrijfsrecherche schakelt u in als u twijfelt over het verzuim van een medewerker.

Ongeoorloofd, onterecht en dus onrechtmatig verzuim zijn vormen van fraude die voor u vaak lastig in te schatten zijn.

Onterecht ziekteverzuim, hoe pakt u deze vorm van fraude aan?

“Een medewerker heeft zich ziek gemeld of is bezig met re-integratie”.

Vervolgens ontvangt u vanuit de zakelijk en of privé omgeving van de zieke medewerker een aantal tegenstrijdige signalen.
De medewerker lijkt zich daarbij in strijd met het opgegeven ziektebeeld te gedragen.

Voorbeelden van veel voorkomende signalen bij een “zieke” medewerker:

 • Geeft aan niet of niet volledig (re-integreert) te kunnen werken, maar wordt wel aan het werk gezien bij iemand anders.
 • Verzuimt veel werk door afspraken ten behoeve van herstel, maar bestaan die afspraken wel echt?
 • Geeft aan niet te kunnen deelnemen als bestuurder in het verkeer, maar wordt toch gezien als bestuurder van een voertuig.
 • Laat op Social Media een heel ander beeld van zichzelf zien.
 • Geeft aan zijn lichaam niet te kunnen of te mogen belasten, maar verricht zwaar werk elders.
 • De ziekmeldingen zijn regelmatig of op vaste dagen.
 • De ziekmeldingen zijn van korte duur.

Ongetwijfeld vraagt u zich nu af:

“Is deze medewerker nu wel of niet ziek? Is het verzuim terecht? Zo niet, hoe kan ik dat dan gaan bewijzen”?

LECTA Bedrijfsrecherche kan het gedrag van een zieke medewerker voor u controleren. De eerder ontvangen signalen worden nader voor u onderzocht en waar mogelijk voorzien van beeldmateriaal en een rechtsgeldige rapportage.

Wij adviseren u graag, hoe u een ziekteverzuim onderzoek goed kunt laten verlopen. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met u en eventueel een advocaat Arbeidsrecht.

Welke vormen van verzuimfraude zijn er?

Naast ziekteverzuim spelen er vaak vele vormen van verzuimfraude op de werkvloer.
De medewerker is niet ziek maar verzuimt te werken. Dit werkverzuim begint op te vallen bij collega’s, een leidinggevende of klanten van u.

Zij melden dit en u begint zich af te vragen:

“Is deze medewerker wel voor mij aan het werk, of is hij alleen maar aanwezig”?

Voorbeelden van veel voorkomende signalen bij werkverzuim:

 • Verzuimt regelmatig voor onduidelijke afspraken zijn werk.
 • Voert de opgedragen werkzaamheden slordig, slecht of te laat uit.
 • Komt regelmatig te laat op het werk of is bijna altijd eerder weg.
 • Krijgt veel telefoon, maar voert die gesprekken altijd buiten het gehoor van collega’s.
 • Biedt bij uw klanten ook zijn eigen handel aan.
 • Bij controle kloppen afspraken, rittenstaten en agenda niet met parkeerboetes of snelheidsovertredingen.

Herkent u deze signalen?

Dan kan er inderdaad sprake zijn van een medewerker met ongeoorloofde nevenactiviteiten tijdens werktijd.

Pak elke vorm van fraude in uw bedrijf aan, schakel daar direct LECTA voor in en laat direct een onderzoek uitvoeren.
Door snel te handelen, pakt u verzuimfraude aan en beperkt u verdere schade.

LECTA onderzoekt verzuimfraude met behulp van onder andere Deskresearch, ICT onderzoek en observaties.
Onze observatieteams volgen de medewerker gedurende een dagdeel, een hele dag of voor meerdere dagen.
Tijdens een observatie opdracht maken wij gebruik van speciale observatievoertuigen.

Wilt u weten hoe LECTA verzuimfraude in het algemeen of bij ziekte voor u gaat aanpakken?

Bel dan LECTA Bedrijfsrecherche voor advies of maak direct een afspraak.

Weet dat de rechercheurs van LECTA onafhankelijk zijn en de expertise bezitten om frauduleus verzuim voor u op te lossen.

Direct  Contact?

Bel ons op 085 0471003

Wij informeren u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden.